• _MG_5328-Edit
  • _MG_5347-Edit
  • _MG_5316-Edit
Monika Bačíková - Fyzioterapeut, sportovní trenér, lektor
monica

Bc. Monika Bačíková – Fyzioterapeut, sportovní trenér

LinkedIn: Monika Bačíková

Facebook: Monika Bačíková – sportovní fyzioterapie

Specializace

  • Neurofyziologické mechanismy pohybu
  • Diagnostika techniky běhu a došlapu
  • Fyziotrénink
  • Psychosomatika
  • BIO

Vystudovala jsem obor fyzioterapie na fakultě Tělesné výchovy a sportu na Univerzitě
Karlově v Praze. Jako fyzioterapeut a sportovní trenér pracuji převážně s rekreačními a
vrcholovými sportovci dospělého i dětského věku. Také působím jako odborný pracovník
kinantropologické laboratoře CASRI – vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, p.o.
MO. V rámci CASRI provádím kineziologické rozbory a zátěžová vyšetření příslušníků AČR. Dále se
specializuji na biomechanická vyšetření techniky běhu a došlapu. Jako fyzioterapeut a laborant
CASRI se účastním odborných projektů v rámci AČR převážně zabývající se problematikou vlivu
emoční a tělesné zátěže na výkon pilotů (stíhacích letounů a vrtulníků).

Sportovní výkon není jen o schopnostech a dovednostech těla, ale také mysli. Na obě tyto
složky se soustředím v terapii i tréninku. Jedině tak můžeme udělat maximum pro dosažení
stanoveného cíle. Člověk musí především dobře poznat sám sebe, aby mohl zjistit příčinu svých
bolestí a vyléčit se. Dobře znát sám sebe nejen ve smyslu jakým způsobem přemýšlím či jak se
chovám, ale také dobře znát potřeby a možnosti svého těla a předejít tak zbytečnému přetížení
tkání nebo úrazu. Jsem průvodcem a podporou na této cestě člověka.

Motto

Přístup je maličkost, která udělá velký rozdíl.WINSTON CHURCHILL

Vzdělání

2004-2008 Sportovní gymnázium, Plzeň
2008-2013 Univerzita Karlova, Praha, Tělesná výchova a sport, obor fyzioterapie

Praxe v oboru

2008-2013 V rámci studia fyzioterapie – Oblastní nemocnice Kladno, Ústřední vojenská nemocnice,
Poliklinika Palackého – ambulantní rehabilitační zařízení Rehabilitační kliniky Malvazinky Praha.
Od r. 2013 CASRI – vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, p.o. M.O., fyzioterapeut
kinantropologické laboratoře
2015 Praxe na rehabilitačním oddělení Dukla Liberec.

Pracovní zkušenosti

2007-2008 Lektorka Hip Hop dance
2009-2014 Holmes Place – osobní trenér, lektor skupinových lekcí
2011-2012 Fitnessia – osobní trenér, lektor skupinových lekcí
2013 – současnost Casri – odborný pracovník kinantropologické laboratoře
2013 Trenér a fyzioterapeut mládeže ČAFC Spořilov
2014 – 2015 Vital Praha – fyzioterapeut
2014 Fyzioterapeut reprezentačního týmu pozemního hokeje na ME
2014 – 2015 Powerfit Prague – fyzioterapeut, lektor skupinových lekcí
2015 Fyzioterapeut reprezentačního týmu amerického fotbalu na kvalifikačním zápase ME
2015 Spolupráce s FK Dukla U17 – diagnostika a terapie

Publikace

Spolupráce na vybraných tématech knihy: Velká kniha běhání, A. Tvrzník, D. Gerych
Odborné kurzy
2005 Cvičitelka Aerobicu III.třídy – ACI
2007 Diplom Hip Hop, funky Aerobic – Face Czech academy
2008 Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (v rámci studia Sportovního gymnázia)
2009 Masér pro klasickou a sportovní masáž (v rámci studia Fyzioterapie)
2010 Reflexní masáže (v rámci studia Fyzioterapie)
2011 Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie – Rehaspring
2011 Testování a trénink funkční dynamické stabilizace – Rehaspring
2011 Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů – Dr. Pavel Švejcar
2011 Řetězení poruch v pohybovém aparátu – Monada
2011 Komplexní terapie krční páteře – Monada
2011 Cviky pro zdraví – PaedDr. Vladana Botlíková, Csc.
2011 TRX Suspension training Course
2011 Flowin
2012 Komplexní terapie páteře a pánevního pletence – Monada
2012 Diplom Děti – Face Czech academy
2012 Power Plate
2012 Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie – Mgr. Barbara Fischerová
2013 Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie – Mgr. Barbara Fischerová
2013 Podologické minimum – MUDr. M. Havrda
2013 Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny – Rehaspring
2014 Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové – Hana Volejníková
2014 Mobilizace L páteře a SI kloubu metodou Ludmily Mojžíšové – Hana Volejníková
2014 Ošetření svalů dna pánevního metodou Ludmily Mojžíšové – Hana Volejníková
2014 Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách – Dr. Pavel Švejcar
2014 Kinesiology Taping (K-Aktiv) – Rehaspring
2014 Moderní fyziotrénink – CORE – Dr. Pavel Švejcar
2014 Metoda MFK
2015 Manuální terapie podle Mojžíšové – Dr. Pavel Švejcar
2015 Dýchání v kontextu centrované postury – Dr. Pavel Švejcar
2015 Fyzioterapie po úrazech ve sportu – Rehaspring
2015 Dynamická neuromuskulární stabilizace A – Rehabilitation Prague school
2015 Anatomy Trains – 3D Fitness Academy
2015 MFK – Psychosomatika
2015 Práce s autonomním nervovým systémem – R. Ress
2015 Funkční noha – TriggerPoint Therapy Praha
2015 Myofascial compression techniques The Evolution of Foam Rolling – TriggerPoint Therapy Praha
2016 Mentální struktury a esenciální oleje – PaeDr. Lenka Bendová
2016 Jóga a Qi kung ve fyzioterapii – PaeDr. Pavel Švejcar

Konference

2013 III. Mezinárodní konference fyzioterapie REHASPRING – funkční kondiční trénink ve fyzioterapii & Varia
2013 Konference společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS J.E.Purkyně – Poruchy dechového stereotypu
2015 3. Mezinárodní fyzioterapeutická konference MFK

Semináře

2013 Předolympijský medicinský seminář k ZOH 2014 v Soči
2015 Cyklus seminářů Vědomý pohyb
2015 Strukturální intergrace v tradici Dr. Ida P. Rolf – seminář Rolfterapie

Pracovní projekty

2012, 2014 Aktivní účast na seminářích v rámci programu Týden pro zdaví firmy CN GROUP na téma Ergonomie práce (přednáška + cvičení)
2013 – 2015 Program prevence vzniku chronických onemocnění z přetížení a vzniku zranění portujících dětí a mládeže.
2013 – 2015 laborant v rámci odborného projektu EMOZA – Vliv emoční zátěže na taktické rozhodování pilotů
2014 – 2015 laborant v odborném projektu AKTIV SENIOR
2014 – současnost Vedoucí programu Prevence vzniku chronických onemocnění z přetížení a vzniku úrazů pohybového aparátu při výkonu letové činnosti pilotů AČR.

Výuka

2011 Aktivní účast na semináři APRC (Asociace pracovníků v regeneraci) Regenerace a wellness – problematika ramenního kloubu (školící činnost)
2012 Vedení vzdělávacího semináře pro osobní trenéry Holmes Place Energy Smíchov (interní školení)
2013 Aktivní účast na seminářích kurzu pro fitness trenéry Holmes Place (Látková přeměna při pohybovém zatížení, pohybová aktivita v těhotenství, Sportovní diagnostika, zátěžové testy, zranění ve sportu) – školící činnost
2014 Přednášková činnost pro instruktory a tělocvikáře AČR na téma: Podologie
2014 Aktivní účast na 3D Fitness kongresu a fitness expo „Pohyb a zdraví 2014“ (High – Intensity – Interval – Training – HIIT teorie + praxe, kondiční testování klientů) – přednášková činnost
2014 Přednášková činnost pro Ministerstvo obrany na téma: Zvýšení efektivnosti a výkonnosti zaměstnance v oblasti personální práce – tělesná příprava očima fyzioterapeuta
2015 Přednášková činnost pro instruktory a tělocvikáře AČR na téma: Proces regenerace ve sportovní přípravě, Podologie
2015, 2016 Přednášková činnost pro trenéry MMA na téma: Základy zátěžové fyziologie
2015 Přednášková činnost pro fitness trenéry na téma: Základy zátěžové fyziologie
2016 Přednášková činnost pro Vzpírání TJ Start Plzeň: Prevence vzniku přetížení a zranění pohybového aparátu v rámci sportovní přípravy
2016 Přednášková činnost pro trenéry MMA na téma: Proces regenerace ve sportovní přípravě
2016 Přednášková činnost pro trenéry MMA na téma: Prevence vzniku přetížení a zranění pohybového aparátu v rámci sportovní přípravy Další aktivity
2011 2x účast v pořadu Máme dítě (cvičení s dětmi, cvičení po porodu)
2011 1/2 roku účast v pořadu Rada dne rádia Impuls (témata – cvičení v těhotenství, fukční trénink, hluboký stabilizační systém páteře a jeho význam ve fitness, běhání, vibrační trénink, Nordic walking, Taping, cvičení na labilních pomůckách, cyklistika, inline bruslení, letní sporty…)

Osvědčení

2005 Cvičitelka Aerobicu III.třídy
2008 Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (v rámci studia Sportovního gymnázia)
2009 Masér pro klasickou a sportovní masáž (v rámci studia Fyzioterapie)
2010 Reflexní masáže (v rámci studia Fyzioterapie)
2011 Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie – Rehaspring
2011 Fyzioterapie algických vertebrogenních syndrome – Dr. P. Švejcar
2011 Testování a trénink funkční dynamické stabilizace – Rehaspring
2013 Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny – Rehaspring
2014 Metoda MFK
2014 Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách – Dr. P. Švejcar
2015 Moderní fyziotrénink – CORE – Dr. Pavel Švejcar
2015 Fyzioterapie po úrazech ve sportu – Rehaspring
2015 Manuální terapie podle Mojžíšové – Dr. Pavel Švejcar
2015 Dýchání v kontextu centrované postury – Dr. Pavel Švejcar
2016 Jóga a Qi kung ve fyzioterapii – PaeDr. Pavel Švejcar